Rioolkeuringen

link22

energieburo

EPC publieke gebouwen

Vanaf 1 januari 2009 moeten een groot aantal publieke gebouwen een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben uithangen op een duidelijk zichtbare plaats. Deze verplichting geldt voor gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte die groter is dan duizend vierkante meter en waar een openbare instelling gevestigd is.

Onder openbare instelling vallen onder meer de federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden (inclusief OCMW’s), overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen en welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

Organisaties of gebouwen die niet onder het toepassingsgebied vallen zijn onder meer de openbare gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte die kleiner is dan duizend vierkante meter en de openbare gebouwen die niet in het Vlaams Gewest gelegen zijn.

Gebouwen die evenmin een EPC nodig hebben, zijn de lokalen van jeugdverenigingen (scouts, KSA, Chiro), religieuze gebouwen, panden die niet vaak door het publiek bezocht worden (opslagplaatsen, postsorteercentra), hotels, private kantoren, banken en serviceflats.

Beschermde gebouwen vallen wel onder deze regelgeving, omdat het certificaat een informatief doel heeft. Energiebesparende maatregelen die eventueel in strijd zijn met de bescherming, hoeven immers niet effectief te worden uitgevoerd.

Als het gebouw over een loket- of onthaalfunctie beschikt, kan men er automatisch vanuit gaan dat het frequent door het publiek wordt bezocht. Voor andere gebouwen, zoals een school, is het afdoende duidelijk dat er vaak mensen over de vloer komen.

  Voorbeeld van EPC-attest

Algemene info en regelgeving : www.energiesparen.be