Rioolkeuringen

link22

energieburo

EPC verkoop / verhuur

Verplicht certificaat bij verkoop en verhuur van gebouwen

Wie vanaf 1 november 2008 een huis of appartement wil verkopen, moet de kandidaat-koper een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen. Voor de verhuurders van huizen of appartementen wordt deze nieuwe maatregel van kracht vanaf 1 januari 2009.

Het EPC informeert de kandidaat-koper of -huurder over hoe energiezuinig de te kopen of te huren woning is. Het zal de eigenaars van minder energiezuinige gebouwen er wellicht ook onrechtstreeks toe aanzetten om enkele energiebesparende investeringen uit te voeren.

Welke gebouwen hebben nu een EPC nodig? Eigenlijk alle wooneenheden die autonoom kunnen functioneren en die verkocht of verhuurd worden: huizen, appartementen, studio's, sociale woningen, serviceflats en vakantiewoningen. Voor collectieve woongebouwen, zoals gemeenschapshuizen of een pand dat onderverdeeld is in studentenkamers, hoeft slechts één EPC worden opgesteld.

Eigenaars moeten over een EPC beschikken vanaf het moment dat ze de woning te koop of te huur aanbieden op de markt. Het blijft tien jaar geldig, zelfs wanneer het gebouw opnieuw verkocht of verhuurd wordt. Na het verstrijken van de geldigheidsduur, hoeven ze bij het verhuren van een woning alleen een nieuw EPC te laten opmaken als ze een nieuwe huurder hebben.

Verkopers of verhuurders die een energiebesparende investering maken, doen er goed aan om een nieuw EPC te laten opstellen. Op die manier kunnen ze een betere score bekomen voor hun woning en dat kan als argument gelden bij de verkoop of de verhuur.

  Voorbeeld van EPC-attest

Algemene info en regelgeving : www.energiesparen.be