Rioolkeuringen

link22

energieburo

EPB (Energie Prestatie Binnenklimaat)

Vanaf 1 januari 2006 is de Energie Prestatieregelgeving Binnenklimaat (EPB) van kracht in Vlaanderen om betere energieprestaties en binnenklimaat in gebouwen te stimuleren. Er zijn drie soorten EPB-eisen:

  • thermische isolatie: isolatie van de buitenschilden
  • energieprestatie: verbruik van de verwarmingsinstallatie, afstand tussen ketel en aftappunten, etc.
  • binnenklimaat: verluchting

De eisen zijn pas van toepassing als het gebouw verwarmd of gekoeld wordt voor mensen die er wonen, werken, winkelen of sporten en als er na 1 januari 2006 een stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van de werkzaamheden is aangevraagd.

  Voorbeeld van EPB-attest

Algemene info en regelgeving : www.energiesparen.be