Rioolkeuringen

link22

energieburo

EPC Brussel - Wallonië CPE

EPB-certificaat - Wooneenheden (EPC-Brussel)

Vanaf 1 mei 2011 moet bij iedere vastgoedtransactie (verkoop of verhuring, vastgoedleasing, toekenning van een zakelijk recht) van een huis of appartement in het Brusselse gewest een energieprestatiecertificaat aanwezig zijn.

Het EPC informeert de kandidaat-koper of -huurder over hoe energiezuinig de te kopen of te huren woning is. Het zal de eigenaars van minder energiezuinige gebouwen er wellicht ook onrechtstreeks toe aanzetten om enkele energiebesparende investeringen uit te voeren.

Eigenaars moeten over een EPC beschikken vanaf het moment dat ze de woning te koop of te huur aanbieden op de markt. Het blijft tien jaar geldig, zelfs wanneer het gebouw opnieuw verkocht of verhuurd wordt. Na het verstrijken van de geldigheidsduur, hoeven ze bij het verhuren van een woning alleen een nieuw EPC te laten opmaken als ze een nieuwe huurder hebben.

Naast de certificatie van de residentiële wooneenheden, moeten ook de tertiaire (kantoren van meer dan 500 m2) en openbare gebouwen beschikken over een EPB-certificaat.

  Voorbeeld van een EPB-certificaat - Wooneenheden

Voorbeeld van een EPB-certificaat - Wooneenheden

Algemene info en regelgeving : www.leefmilieubrussel.be


PEB-certificaat - Wooneenheden (EPC-Wallonië)

Vanaf 1 juni 2011 moet er bij iedere vastgoedtransactie in Wallonië een PEB-certificaat (Performance énergétique des Bâtiments) aanwezig zijn. (dit was reeds het geval sinds 1 januari 2011 voor woningen die vergund waren voor 01/12/1996). Tenzij uw woning een nieuwbouwwoning is met een bouwvergunning die dateert van na 01/05/2010.

Algemene info en regelgeving : www.energie.wallonie.be