Rioolkeuringen

link22

energieburo

vastgoeddiensten

diensten

Omdat iedere fundering stabiel genoeg moet zijn om de totale constructie te kunnen ondersteunen worden de bestaande energie- en vastgoeddiensten uitgebreid en aangevuld met enkele aansluitende diensten, zoals plaatsbeschrijvingen bij in- of uitgaande huur, waardebepalingen, rentmeesterschap van eigendommen en landmeetkundige activiteiten.

  • dienstverlening ≠ dienstverlening