Rioolkeuringen

link22

energieburo

plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving geeft in detail weer in welke staat een huis of appartement zich bevindt op het ogenblik dat de huurder er intrekt. Ze wordt doorgaans opgemaakt voor aanvang van de huurovereenkomst en kan van belang zijn als er na afloop schade wordt vastgesteld. Dankzij een plaatsbeschrijving kunnen oeverloze discussies vermeden worden over wie de schade al dan niet veroorzaakt heeft en wie voor de kosten moet opdraaien.

Plaatsbeschrijvingen dienen uiterst gedetailleerd worden neergeschreven in een proces-verbaal, met vermelding van alle bouwdelen, alle gebruikte materialen, etc. Alle mogelijke gebreken, onregelmatigheden en tekortkomingen moeten op een adequate en zorgvuldige manier beschreven worden, eventueel ge´llustreerd met het nodige beeldmateriaal.

Deze documenten dienen dan door alle betrokken en relevante partijen ondertekend te worden. Aangezien een plaatsbeschrijving op het principe van de tegenspraak gebaseerd is, heeft elke partij het recht om haar bevindingen te noteren.